ق...ه ی دل ما

اینجاست میعاد گاه دلتنگی و مهربانی ما...

ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم

وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد

انگار من از یه شهر دور تواز همه دنیا میای

تا وقتی که دروا میشه لحظه دیدن میرسه

هرچی که جاده ست روزمین به سینه من میرسه

ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم

اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم

وقتی تو نیستی قلبمو واسه چی تکرار بکنم

گل های خوابالوده رو واسه چی بیدار بکنم

دست کبوترهای عشق واسه کی دونه بپاشن   

مگه تن من میتونه بدون تو زنده باشه

ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم

اگه تورو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم

عزیزترین سوغاتیه دوباره پیراهن تو عمردوباره منه

بودن وبوئیدن تو.

منم تو رو واسه خودم نه از سر هوس میخوام

عمر دوباره منه تو رو واسه نفس میخوام

ای که تویی همه کسم بی تو میگیره نفسم

اگه تورو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم
[ سه شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۰ ] [ 17:46 ] [ مهدی ]

[ ]